392 0

Maқсым қуйы

Бул суў ишетуғын қудықты қаздырған мақсым Taлипoв Уснaддин. 1936-жылы туўылғaн. Миллeти қарақалпақ, руўы әлeп нөкис. Кегейли районы, Абат АПЖ аймағы, 5-aўылдa турaды.

416 0

№5 Абат МПЖ тарийхы

№5 Абат МПЖ тарийхы Қарақалпақстан Республикасы Хожели районы «Абат» мәҳәлле пуқаралар жыйыны ҳаққында М А Ғ Л Ы Ў М А Т «Абат» мәҳәлле пуқаралар жыйыны Ә.Шамуратов көшеси №14 жай. Бул

378 0

Қозонкетган макон фуқоралар йиғини тарихи ҳақида

Қозонкетган элати аввалги Бўзатов тумани марказида жойлашган бўлиб, шимол тарафида Қушхонатоғ тоғ тизмаси, ғарбида улкан кўлларнинг бири Довудкўл билан ҳамда Порлитоғ тоғ тизмаси билан, шарқ тарафида бўлса Амударёгача кенг яйлов,

493 0

Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйыны тарийхы ҳаққында мағлыўмат

Қазанкеткен елаты бурынғы Бозатаў районы орайында жайласқан болып, арқа тәрепи Қусханатаў таў дизбеги, қубласы үлкен көллердиӊ бири Даўыткөл менен ҳәм де Порлытаў таў дизбеги менен шегараласқан, ал шығыс

382 0

"Bachelor bridge"

On the territory of the Khodjeyli region of the Republic of Karakalpakstan there is a village called "Qirqu’yli" ("Forty houses"). Near this village there is a canal "Tasly Jap" ("Rocky Canal"), and the bridge of the channel is called "Boydah Kopir" ("Bridge of Bachelors"). Where did this name come

417 0

«Мостик холостяков»

На территории Ходжейлийского района Республики Каракалпакстан есть кишлак «Қырқүйли» («Сорок домов»). Возле этого кишлака течет канал «Таслы жап» («Каменистый канал»), а мостик канала называется «Бойдақ көпир» («Мостик холостяков»). Откуда произошло такое название?

413 0

«Бўйдоқ кўприк»

Қорақалпоғистон Республикасининг Хўжайли тумани ҳудудида «Қирқуйли» қишлоғи бор. Унда «Тошли яб» деб номланган канал бўлиб, каналнинг қишлоқ яқинидаги кўприги «Бўйдоқ кўприк» деб номланади. Мазкур атама қандай пайдо

401 0

«Бойдақ көпир»

Қарақалпақстан Республикасыныӊ Хожели районы аймағында «Қырқүйли» аўылы жайласқан. Бул жерде «Таслы жап» деп аталған жап болып, жаптыӊ аўыл тусында жайласқан көпири «Бойдақ көпир» деп аталады.